អង្គការ NASA នឹងបាញ់បញ្ជូនយាន Mars 2020 ទៅចុះចតក្នុងរណ្តៅធំមួយលើភពអង្គារ ដែលអាចមានសញ្ញានៃជីវិត

អង្គការ NASA នឹងបាញ់បញ្ជូនយាន Mars 2020 ទៅចុះចតក្នុងរណ្តៅធំមួយលើភពអង្គារ ដែលអាចមានសញ្ញានៃជីវិត

* ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗរៀងរាល់មួយម៉ោងម្តង ពេញ២៤ម៉ោង និងទូទាំង២៥រាជធានី-ខេត្តក្រុង ! ផ្សាយតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបទូទាំងប្រទេស និងផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធ Sky One និង Smart TV, App, Website, Radio, Facebook និង Youtube