3 koponan, nasa must-win situation para makapasok sa quarterfinals ng UNTV Cup season 8

Global Traders, Food Masters at Magis ang nasa mus-win situation para makapasok sa quaterfinals ng UNTV Cup Season 8

Check out our official social media accounts:

Feel free to share but do not re-upload.