Nasa 6.8-M, mga turistang bumisita sa bansa sa unang 10 buwan ngayong 2019

Patuloy sa pagdami ang mga turistang bumibisita sa bansa na pumalo sa 6.8 million sa unang 10 buwan ngayong taon. Bunsod nito, malaki rin ang itinaas sa kinita ng bansa mula sa turismo.

Check out our official social media accounts:

Feel free to share but do not re-upload.