Para sa mga nasa lanta ng taal bulcan

#ratedk #kmjs